VRIJ WERK

Tussen de projecten door of tijdens reizen ontstaan er spontaan ideeën die soms later tot realisatie komen. Mijn Moleskine ruitjes boekjes zijn hiervoor een dankbaar ideeënarchief. Omdat ik vrijwel altijd in opdracht werk ontstaat er weinig voorraadwerk. Soms geven voorstudies en halffabricaten aanleiding tot expositie van een tijdelijke installatie.